ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ХАЛҚ МАҚОЛЛАРИДА МАКРОГРАДУОНИМИЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Абдуллаева Наргиза

Abstract

Мазкур мақолада лексик-семантик парадигма – градуонимиянинг бир  тури бўлган макроградуонимия ҳамда унинг инглиз ва ўзбек халқ мақоллари таркибида учраши ўрганилган бўлиб, унинг мазкур икки тилдаги мақоллар таркибидаги турлари таҳлил қилинган.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles

References

1. Abdullayeva N.E. Dictionary of English and Uzbek National Proverbs Containing Graduonyms/Graduonim komponentli ingliz va o‘zbek xalq maqollari lug‘ati. – Т.: Nurafshon Business, 2019.
2. Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш. Монография. – Т.: Фан, 1995.
3. Джумабаева Ж.Ш. Ўзбек ва инглиз тилларида лексик ҳамда стилистик градуонимия. Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Т., 2016.