ПАРАФРАЗАЛАР ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Мусурмонов Тиловмурод
Умиров Ихтиёр Эргашевич

Abstract

Ушбу мақолада тилнинг тасвирий воситаларидан бири парафразаларнинг номланиши ҳақида бўлиб, уларнинг жаҳон тилшунослигидаги мавқеи ҳақидадир. Шунингдек, парафразаларнинг рус ва ўзбек тилларидаги ўрганилганлик даражаси ҳам мумкин қадар аниқланди. Парафразалар асосан предметларга нисбатан қўлланилиб, уларнинг белги-хусусиятларини белгилашда энг муҳим омил эканлиги аниқланди.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles

References

1. Каримов И.А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли. -Тошкент, Ўзбекистон. 1992. -71-бет.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М, 1969 С.312.
3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А, Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1976, -С. 270.
4. Одинцов В.В., Смолицкая Г.А. Школьный словарь иностранных слов. М., 1983. – С. 128-129.
5. Русча-ўзбекча луғатча. 11 том. П-Я-Т.1984, -16-бет.