ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА МАҚОЛ ВА МАТАЛЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Рўзибаева Нигорахон Раҳимовна

Abstract

Ушбу мақола талабаларга мумтоз адабиёт “Бобурнома”да қўлланилган мақол ва маталлар, фразеолгик бирликларнинг мазмун ва аҳамиятини мисоллар таҳлили ва инглиз тилига таржимаси орқали қизиқарли ва мунозарали ўқитишга қаратилган

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles

References

1. Beveridge, Anette Susannah. The Babur-nama in English. Emperor of Hindustan Babur.–London, 1921. PP.880.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент.: “Шарқ”, 2002. Б. 335.
3. Исмоилова Ш.Ф. ТДПУ. Чет тилларни ўқитишда идрок этишга ўргатиш.// Чет тилларни ўқитиш ва ўргатиш муаммолари. – 2006, Тошкент.: Б. 166., 488 б.
4. John Leyden. Memoirs of Zehir-Ed-Din Muhammed Baber: Babur Emperor of Hindustan.–London, 1826. PP. 432.
5. Wheeler M. Thackston. The Baburnama. Memoirs of Babur, Prince and Emperor of Hindustan. New York.–1996. PP. 554.
6. Toshmatov, O. S. (2021). TEACHING ENGLISH TO STUDENTS JUNIOR COURSES OF LAW FACULTIES. Academic research in educational sciences, 2(1).
7. Тошматов, О. Ш. (2018). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Экономика и социум, (6), 1175-1177.
8. Миргиязова, М. М. (2019). The importance of the formation of discursive competence in the development of oral speech. Молодой ученый, (26), 311-313.
9. Mirgiyazova, M. M. (2021). THE ROLE OF DISCOURSE ANALYSIS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. Academic research in educational sciences, 2(2).
10. Mirgiyazova, M. M. (2021). FEATURES OF THE USE OF ANTHROPONYMS IN THE ARTISTIC DISCOURSE. Academic research in educational sciences, 2(1).