ТИЛШУНОСЛИКНИНГ ЯНГИ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ЭНИГМАТИКА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Якубова Нодирахон Давлатбой қизи

Abstract

Тилшуносликда тилнинг ички структураси, унинг шаклий ва мазмуний томонлари ўрганилган бўлса, ҳозирда соҳанинг янги йўналишлари пайдо бўла бошлади. Бундай янги соҳалар қаторига социолингвистика, когнитив лингвистика, этнолингвистика, прагмалингвистика, лингвокультурология, психолингвистика,  лингвопоэтика, матн тилшунослиги каби йўналишларни киритиш ҳамда бу соҳалар тадқиқига эътибор кучайганлиги натижаси ўлароқ қатор ишларнинг юзага келганлигини эътироф этиш муҳимдир.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles

References

1. Маҳмудов Н. Ўзбек тили социолингвистикаси муаммолари// Ўзбек тили ва адабиёти.—Тошкент, 2020--№3.
2. Абдуллаев Ю.Н., Бушуй А.М. Язык и общество. –Ташкент: Фан, 2002
3. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. –Жиззах: Сангзор, 2006
4. Звегинцев В. А., Этнолингвистика, в его кн.: История язшковедения XIX—XX вв. в очерках и извлечениях, т. 2, М., 1965
5. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. Монография. Тошкент. 2008. Б.76