ARAB TILIDA AFFIKSLAR (ZOIDA HARFLAR) NING SO’Z TARKIBIDA JOYLASHISH XUSUSIYATLARI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maxmudova Diyora Jamol qizi

Abstract

Maqolada arab tilida affikslar hamda ularning so’z tarkibida joylashish xususiyatlarini haqida ma’lumot berilgan bo’lib, har bir tahlil etilgn ma’lumot misollar orqali izohlangan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles

References

.
1. المنصف، شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف لإلمام أبي عثمان المازني النحوي البصري، تحقيق: إبراهيم مصطفى عبد هللا أمين، إدارة إحياء التراث القديم وزارة المعارف (القاهرة)، الطبعة األولى 1393- هـ 1943-. ج1 ،ص11
2. ياسر محمد البدوي محمد. الزيادة و دلالتها الصرفية و النحوية. السودان، -2012.ص.22 .