COMMUNICATION IN CUSTOMS AND TRADITIONS

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Narmurodova Gulnoza Ilkhomovna

Abstract

 The appeal is a linguistic phenomenon that is in the focus of attention of different areas of linguistics. Scientists describe appeal as an important component of speech etiquette. In the twentieth century in connection with the growing interest in the pragmatics of human speech, appeals began to be studied as special language units in the aspect of their functioning in the act of communication. Even though the sound interest in the study of treatment in linguistics, a number of specialists note the insufficient knowledge of this linguistic phenomenon.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles

References

1. Akishina A.A. Russkiy rechevoy etiket. – M.: Russkiy yazyk, 1983. – 181 s.
2. Akhmanova O.S. Slovar lingvisticheskikh terminov. Rezhim dostupa: http://www.classes.ru/grammar
3. Balakay A.A. Etiketnyye obrashcheniya: funksionalno-semanticheskiye i leksikograficheskiye aspekty: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk. – N., 2005.
4. Balakay A. G. Slovar russkogo rechevogo etiketa. – M.: PRESS, 2001.
5. Bezhenaru L. Obrashcheniya vo frantsuzskom yazyke. – Rezhim dostupa: http://oaji.net/ articles/2014/941–1404301184.pdf
6. Gol'in V.Ye. Obrashcheniye: teoreticheskiye problemy. – Saratov, 1987.
7. Goldin V. Ye. Rech i etiket. – M.: Prosveshcheniye, 1983. – 109 s.
8. Karasik V.I. Otsenochnaya motivirovka, status litsa i slovarnaya lichnost // Filologicheskiye nauki, 1994.
9. Kozhukhova L.V. Rechevoy akt obrashcheniya // Vestnik Stavropolskogo gosuniversiteta. Filologicheskiye nauki. – 2007. – № 48. – S. 80-85.
10. Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar / V.N. Yarseva. – M., 1990.
11. Nesterova T.V. Pragmatika obrashcheniy-antropo¬nimov // Russkiy yazyk za rubezhom. – 2001. – № 4. – S.14-20.
12. Pronichev V.P. Sintaksis obrashcheniya. – L.: Izd-vo LGU, 1971. – 88 s.
13. Fedulova U.M. Stilisticheskiye funksii obrashcheniya // Vestnik universiteta, 2014. – Vyp. 1. – Tom 1. – S.239-242.
14. Formanovskaya N.I. Obrashcheniye s tochki zreniya kommunikativno-pragmaticheskogo podkhoda // Vestnik KrasGU, 2000. – S.83-88.