TILNI YANGI O’RGANUVCHILARGA O’RGATISHNING ENG SAMARALI USULLARI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Saidova Nozima

Abstract

Ushbu maqolada ingliz tilini o’rgatishning eng maqbul usullari haqida ma’lumotlar berilgan bo’lib, til o’rganishning boshlang’ich davrida bo’lgan talabalar qaysi metodlarni qo’llaganda til ko’nikmalarini tezroq hamda samaraliroq egallashi mumkinligi bayon etilgan. Bundan tashqari, maqolada o’rin olgan har bir til o’rgatish texnikasining qisqacha tarixi hamda guruhlari ta’riflab berilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles

References

1. The Practice of English Language Teaching (4th Edition) (With DVD) (Longman Handbooks for Language Teachers) Paperback – 31 May 2007
2. Teaching English as a Foreign Language (Teach Yourself Series) Paperback – 28 Mar. 2003
3. An A-Z of ELT (Methodology) (Methodology S.) Paperback – 17 May 2006 by Scott Thornbury
4. Saidova, N. A. (2021). “GARRI POTTER” ASARIDA FANTASTIK OBRAZLAR TAHLILI. Academic research in educational sciences, 2(2).
5. Saidova Nozima (2021). “GARRI POTTER”—FENTEZI JANRINING ENG MASHHUR NAMUNASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (1), 11-18.
6. Maxliyo, M. (2019). REVIEW OF THE SCIENTIFIC TRANSLATION PROBLEM. Сўз санъати халқаро журнали, 1(5).
7. Yuldashevna, M. M. (2019). THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT" KNOWLEDGE" IN ENGLISH LITERATURE. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(10).
8. Abdijalilova, Z. D. (2007). FORMATION OF THE DISCURSIVE COMPETENCE OF LAW STUDENTS IN TEACHING WRITING IN A FOREIGN LANGUAGE. BBC 94 Z 40, (41-S), 244.
9. Shokirovich, T. O., & Abdijalilovna, Z. D. (2020). Teaching EFL and ESP for Law. Activities and challenges during the covid-19 pandemic in Uzbekistan. Solid State Technology, 63(6), 8318-8325.